SEO On-page 2017: Làm thế nào để tối ưu cho RankBrain và tìm kiếm theo ngữ nghĩa

SEO On-page 2017: Làm thế nào để tối ưu cho RankBrain và tìm kiếm theo ngữ nghĩa

Tìm kiếm theo ngữ nghĩa đã tạo ra nhiều tiếng vang trong làng SEO. Chúng ta đã nghe đề cập về thực thể (entity) SEO, nội dung đàm thoại, tối ưu hóa các chủ đề (khác với từ khóa). Thậm chí khai thác cả những chiến thuật SEO cổ điển như vun đắp liên kết và nhắm từ khóa theo anh chị tiềm năng, nhằm tạo ra đoạn nội dung liên đới và hữu dụng nhất và để Google khiến cho nốt phần việc còn lại.

Liệu Google có thực thụ bỏ qua tiêu chí về từ khóa và người khiến cho SEO cũng sẽ khiến cho tương tự? “Tối ưu hóa cho chừng độ liên đới” có ý nghĩa như thế nào, cách thực hành và bạn có thể chỉ tin tưởng vào mỗi cách khiến cho này hay không? Rốt cuộc thì mua kiếm theo ngữ nghĩa hoạt động như thế nào và bạn nên khởi đầu từ đâu? Có rất nhiều người nghi vấn về những nghi vấn trên, bởi vậy nên bữa nay chúng tôi viết bài này để tư vấn các nghi vấn đó.

Nội Dung Chính

 • 1 Tìm kiếm theo ngữ nghĩa là gì?
 • 2 Trọng tâm trang của bạn: từ khóa và chủ đề
 • 3 Mức độ liên đới 1.0
 • 4 Meta-Relevance, Latent Semantic Indexing (LSI) và RankBrain
 • 5 Trở thành 1 thực thể của Knowledge Graph
 • 6 Trải nghiệm người sử dụng (UX)
 • 7 Tổng kết

Tìm kiếm theo ngữ nghĩa là gì?

Mục đích chính của việc mua kiếm theo ngữ nghĩa là để cải thiện độ chính xác khi mua kiếm bằng cách hiểu ý định khi mua kiếm, ý nghĩa theo văn cảnh của từ khóa và quan hệ giữa các từ để từ đó trả về kết quả mua kiếm có liên đới hơn.

Tất cả khởi đầu từ việc cập nhật thuật toán Hummingbird năm 2013 của Google. Hummingbird tiêu sử dụng văn cảnh và ý định của người mua kiếm (so với từng từ khóa trong 1 truy tìm vấn mua kiếm) nhằm xin hứa rằng “các trang thích hợp ý nghĩa có hiệu quả hơn, thay vì những trang chỉ khớp vài từ”.

RankBrain (giới thiệu hồi tháng 10 năm 2015) trở thành 1 phần của thuật toán Hummingbird của Google. Mục đích của thuật toán này giống với mục đích của Hummingbird, nhưng cơ chế hoạt động lại khác nhau. RankBrain là 1 bộ máy máy học gồm hai thành phần: phần phân tách truy tìm vấn mua kiếm và phần xếp hạng. Đối với phần phân tách truy tìm vấn mua kiếm, RankBrain gắng công hiểu các truy tìm vấn mua kiếm tốt hơn (đặc trưng là những từ khóa chứa nhiều ký tự lạ).

Bằng cách địa chỉ chúng với những truy tìm vấn thường gặp để từ đó trả về kết quả mua kiếm tốt hơn. Thành phần xếp hạng của RankBrain phân tách các trang trên chỉ mục của Google và mua các tính năng cụ thể (ví dụ, tiêu sử dụng những từ khóa có liên đới cụ thể) khiến cho các trang này thích hợp với truy tìm vấn mua kiếm.

Các “tính năng” đó được xác định bằng cách phân tách kết quả mua kiếm hiệu quả nhất (theo chỉ số chừng độ chấp thuận người sử dụng của Google như tỷ lệ nhấp chuột, pogo-sticking (hành vi người sử dụng thực hành mua kiếm, click vào 1 kết quả, nhưng ngay sau đó quay quay lại trang kết quả mua kiếm và click vào 1 kết quả khác), thời kì ở lại trang, v.v.) và mua kiếm sự tương đồng giữa các trang.

Các trang được coi là đáp ứng tốt truy tìm vấn mua kiếm có thể không cần chứa từ khóa chính xác với truy tìm vấn mua kiếm nhưng lại liên đới. Google đã từng đề cập rằng RankBrain “có liên đới đến mọi truy tìm vấn mua kiếm” và tác động đến thứ hạng thực tại. “Có lẽ không phải trong hồ hết các truy tìm vấn mua kiếm nhưng trong rất nhiều truy tìm vấn mua kiếm của người sử dụng”.

Trọng tâm trang của bạn: từ khóa và chủ đề

Câu hỏi thuở sơ khai bạn bạn cần giải đáp khi nghĩ muốn SEO theo ngữ nghĩa là: Làm thế nào để vun đắp nội dung? Liệu tôi có cần (a) tạo ra trang vòng vo từng từ khóa, hay (b) tập hợp vào các chủ đề rộng và xin hứa các chủ đề cụ thể?

Từ góc độ khiến cho SEO, đây là 2 cách tiếp cận để tạo nội dung: (a) là cách cũ mà có nhẽ bạn đã từng tiêu sử dụng và (b) là cách tiếp cận mới đang ngày 1 đa dạng hơn với sự gia tăng của mua kiếm theo ngữ nghĩa.

Để biết phương pháp hoạt động của 2 cách tiếp cận này, hãy thử tưởng tượng bạn có 1 trang web trong đó bạn bán đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng và bạn định viết rất nhiều bài trên trang web tư vấn những nghi vấn của anh chị tiềm năng của mình. Bạn đã nghiên cứu những nghi vấn này và tuồng như những câu thường gặp nhất có dạng như sau:

 • mua đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng ở đâu
 • mua đĩa nhựa vinyl giá thấp
 • giá đĩa nhựa vinyl cũ tốt nhất
 • mua các đĩa nhựa vinyl hãn hữu ở đâu
 • cách chọn đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng
 • shop bán đĩa nhựa vinyl lớn nhất
 • đặt mua trực tuyến đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng
 • bán đĩa nhựa vinyl
 • cách rà soát đĩa nhựa vinyl
 • mua đĩa nhựa vinyl nhạc jazz

Nếu bạn ứng dụng cách tiếp cận cũ, bạn sẽ mua được rất nhiều trang tương tự nhau: 1 trang độc lập cho mỗi truy tìm vấn mua kiếm đề cập trên. Trong năm 2017, kiểu nội dung này sẽ khó được coi là toàn diện hay thậm chí rất ít hữu dụng. Đặc biệt là trong các lĩnh vực ngóc có độ khó khăn cao. Rất có thể trang web của bạn có thứ hạng thấp bởi đối thủ khó khăn họ đưa ra được câu giải đáp toàn diện hơn.

Cách tiếp cận mới dựa theo chủ đề tạo ra 1 trang mới chứa đa số các chủ đề này như “Hướng dẫn cần phải có về mua đĩa nhựa vinyl”. Ý tưởng căn bản của cách tiếp cận mới này là bạn không nên quá quan tâm đến từ khóa. Thay vào đó, bạn cần vun đắp 1 cách toàn diện, độc đáo, quan hệ lâu dài cao và Google sẽ khiến cho nốt phần còn lại.

Bạn thấy đấy, “chỉ dẫn cần phải có” của bạn vẫn có thể xếp hạng cho từ khóa chung chung hơn như “cách mua đĩa nhựa vinyl”. Đây là loại từ khóa rộng trong đó người mua kiếm sẽ không nghiên cứu 1 góc cạnh cụ thể của công đoạn mà thay vào đó nghiên cứu đa số công đoạn và mua kiếm các bước thực hành. Thậm chí giả định bạn đưa vào các đoạn đề cập về “nơi mua đĩa nhựa vinyl hãn hữu”, Google không phải lúc nào cũng có năng lực biết được đó là thứ bạn cũng muốn xếp hạng. Đơn giản là vì bạn tập hợp vào quá nhiều thứ trên cùng 1 trang. Cuối cùng, chừng độ xuất hiện của từng định nghĩa bị loãng dần do nội dung quá dài của bạn và số lượng các chủ đề con bạn đang gắng công lồng ghép vào quá nhiều.

Để hiệu quả trong năm 2017, cách tiếp cận tốt nhất là nhắm từ khóa theo anh chị tiềm năng. Cách tiếp cận này nằm giữa cách tiếp cận cũ và mới. Khi bạn nhìn vào danh sách từ khóa của mình, thuở sơ khai bạn cần nghĩ đến ý định của người mua kiếm và hàng ngũ từ khóa có cùng ngữ nghĩa vào 1 hàng ngũ. Chúng ta sẽ xem hàng ngũ này có dạng như nào đối với từ khóa liên đới đến đĩa nhựa vinyl của tôi và mọi người.

Từ khóa

Ngữ nghĩa

Nơi mua đĩa nhựa vinyl hãn hữu

Mua đĩa nhựa vinyl nhạc jazz

shop đĩa nhựa vinyl dành cho chuyên gia nghiên cứu
Mua đĩa nhựa vinyl giá thấp

Giá đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng tốt nhất

Bán đĩa nhựa vinyl
mua nơi mua đĩa nhựa vinyl giá thấp
Đặt mua trực tuyến đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng

Nơi mua đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng

Cửa hàng đĩa nhựa vinyl lớn nhất
thu thập 1 danh sách shop đĩa nhựa vinyl tốt nhất
Cách chọn đĩa nhựa vinyl đã qua tiêu sử dụng

Cách rà soát đĩa nhựa vinyl
thu thập mẹo chọn đĩa nhựa vinyl

Về mặt SEO, cách tiếp cận tốt nhất để vun đắp nội dung là tập hợp vòng vo mục đích của người mua kiếm. Với ví dụ ở trên, bạn sẽ có 4 bài viết độc lập thay vì 10 bài hay 1 bài.

Tóm tắt: Tạo nội dung vòng vo các hàng ngũ từ khóa theo ngữ nghĩa theo mục đích của người mua kiếm, thay vì theo từ khóa riêng lẻ hay chủ đề quá rộng.

Mức độ liên đới 1.0

Đến đây tôi và mọi người đã biết được bạn cần từ khóa để hiểu mục đích của người mua kiếm và tạo nội dung thích hợp với từ khóa đó. Đã đến lúc chuyển sang phần vai trò của việc nghiên cứu từ khóa và nhắm từ khóa theo anh chị tiềm năng trong SEO theo ngữ nghĩa rồi.

Điều thuở sơ khai Google khiến cho khi nhận 1 truy tìm vấn mua kiếm là xem qua chỉ mục của mình để mua những trang thích hợp với truy tìm vấn mua kiếm, có năng lực sẽ tiêu sử dụng thuật toán TF-IDF. Quá trình này không phải lúc nào cũng dễ: truy tìm vấn mua kiếm có thể sẽ qua vài bộ lọc trước khi Google truy tìm xuất các kết quả mua kiếm từ chỉ mục và các kết quả này sau đó có thể được lọc tiếp theo chừng độ liên đới và dấu hiệu quan hệ lâu dài khác nhau… Trong năm 2017, bạn có thể xếp hạng trên Google cho 1 từ khóa không xuất hiện trên trang của bạn.

Sử dụng từ khóa trong nội dung của bạn sẽ giúp công cụ mua kiếm biết rằng trang của bạn có liên đới đến từ khóa đó. Khi tiêu sử dụng khoa học này sẽ tăng năng lực hiển thị của bạn trên trang kết quả mua kiếm, các kết quả này sẽ được coi xét để xếp hạng cho truy tìm vấn mua kiếm. Dưới đây là 1 slide từ bài thuyết trình SMX West năm ngoái của Paul Haahr, 1 kỹ sư xếp hạng mua kiếm của Google:

Slide nói về việc sử dụng từ khóa có ảnh hưởng như thế nào từ chính kỹ sư của Google

Để có tiêu chuẩn thực tại cho thấy việc nhắm từ khóa theo anh chị tiềm năng sẽ vẫn có vai trò cần phải có, hãy tham khảo 2 SERPs sau:

2 kết quả của việc nhắm từ khóa theo khách hàng tiềm năng

“Aglaonema” và “Chinese evergreen” là hai từ hoàn toàn đồng nghĩa. Chúng là tên của cùng 1 loại cây. Và hai SERPs rất khác nhau được trả về cho 2 truy tìm vấn mua kiếm này (mặc dù chúng đều có trên danh sách Knowledge Graph). Ở các kết quả bên dưới có sự đan xen chi tiết hơn, không những thế nó chỉ xảy ra trên trang có kể đến cả 2 từ này trong phần nội dung.

Trong thời buổi mua kiếm theo ngữ nghĩa, nghiên cứu từ khóa có thể dễ hơn nhưng không kém phần cần phải có. Hai nguồn ý tưởng từ khóa cần phải có tôi thấy có thể đưa ra gợi ý tốt nhất. Đặc biệt là trong văn cảnh mua kiếm theo ngữ nghĩa là Autocomplete và Google Related Searches. Bạn sẽ mua thấy cả hai nguồn này trên module Keyword Research trong phần Rank Tracker.

 1. Mở Rank Tracker và tạo 1 công trình cho trang web của mình.
 2. Đến module Keyword Research rồi click vào Suggest Keywords.
 3. Chọn Google Auto complete hay Google Related Searches từ danh sách từ khóa đã nghiên cứu.

Hướng dẫn sử dụng tính năng nghiên cứu từ khóa của SEO power suite

 1. Nhập vào từ khóa chính để nghiên cứu sau đó công cụ sẽ tự động mua kiếm các gợi ý.
 2. Bây giờ, rà soát từ khóa và hàng ngũ từ khóa Rank Tracker đã mua thấy và chọn từ khóa thích hợp nhất để nhắm tới anh chị tiềm năng. Bạn có thể chuyển từ khóa thích hợp đến dashboard theo dõi xếp hạng của bạn bằng cách chọn chúng rồi nhấn nút Move to Target Keywords Module.
 3. Trong mục Target Keywords, bạn có thể phân tách tiếp từ khóa của mình (ví dụ, theo Keyword Difficulty) và vun đắp địa bàn từ khóa của mình bằng cách gán từ khóa cho các trang cụ thể trên trang web.

Bước tiếp theo là xin hứa từ khóa cần phải có được sử dụng trên trang đích của bạn. Để khiến cho việc này, bạn cần tiêu sử dụng công cụ WebSite Auditor.

 1. Mở công cụ WebSite Auditor và tạo 1 công trình cho trang web của bạn.
 2. Sau khi crawl dữ liệu trang lần thuở sơ khai chấm dứt, tiếp theo vào module Content Analysis, chọn 1 trang bạn đang tối ưu hóa rồi nhập vào từ khóa chính bạn đang sử dụng để nhắm tới anh chị tiềm năng bằng trang của mình.
 3. Công cụ này sẽ phân tách trang của bạn và 10 đối thủ khó khăn có xếp hạng cao nhất để đối chiếu từ khóa chính của bạn với từ khóa của họ. Sau khi phân tách xong, bạn sẽ thấy tổng điểm số tối ưu của mình ở góc trái trên cùng cùng với danh sách các nhân tố On-page bạn cần chú ý tới (các nhân tố có hiện trạng Error hay Warning). Đối với bất kỳ nhân tố có vấn đề nào, xin hứa chuyển sang tab Competitors để xem cách các trang xếp hạng cao nhất đang xử lý 1 thành phần trang cụ thể nào như thế nào.

Hướng dẫn sử dụng tính năng phân tích trang web của SEO power suite

 1. Bạn có thể triển khai các đổi thay đã được buộc phải trên WebSite Auditor, bằng cách đến Content Editor dashboard. Tại đây, bạn sẽ có thể chỉnh sửa nội dung của mình trên 1 trình biên tập WYSIWYG hay HTML. Cùng với đó bạn cũng nên viết lại thẻ đầu đềthẻ diễn đạt của mình bằng 1 cửa sổ xem trước Google snippet. Khi bạn thực hành các chỉnh sửa, các SEO tips và các nhân tố ở bên trái sẽ được cập nhật theo thời kì thực.

Hướng dẫn sử dụng tính năng phân tích trang web của SEO power suite

Sau khi bạn chỉnh sửa hoàn thành, chỉ cần lưu lại ở góc phải để lưu lại đoạn HTML đã được tối ưu trên máy tính của bạn, sau đó, bạn có thể vận tải lên trang web của mình.

Tóm tắt: Khi Google nhận được 1 truy tìm vấn mua kiếm, việc thuở sơ khai Google khiến cho là truy tìm xuất kết quả mua kiếm liên đới đến truy tìm vấn mua kiếm đó. Bạn nên tiêu sử dụng từ khóa trên nội dung của bạn để cho Google biết rằng trang của bạn là 1 trong các kết quả có thể tư vấn được truy tìm vấn mua kiếm đó.

Meta-Relevance, Latent Semantic Indexing (LSI) và RankBrain

Bây giờ, Google đã có rất nhiều trang được chọn sơ bộ khiến cho kết quả thích hợp cho truy tìm vấn mua kiếm (với chừng độ liên đới 1.0). Tuy nhiên, khiến cho thế nào để Google xác định kết quả nào thích hợp hơn với nhu cầu của người mua kiếm và liên đới hơn đến ý định phía sau từ khóa? Đây là lúc cần đến vai trò của ngữ nghĩa.

LSI hay Latent Semantic Indexing, là 1 khoa học Google sử dụng để hiểu mối quan hệ giữa từ ngữ, định nghĩa và trang web. Bằng cách phân tách hàng tỷ trang web và từ khóa được sử dụng trên các trang web đó. Google sẽ hiểu từ khóa nào có liên đới, từ khóa nào là từ đồng nghĩa và từ khóa nào hay xuất hiện trong cùng 1 văn cảnh. Cách này sẽ giúp công cụ mua kiếm vun đắp nên các ý nguyện về việc từ khóa nào có năng lực xuất hiện trong 1 văn cảnh nào đó.

SEO on-page năm 2017, những từ khóa liên quan có khả năng mang lại hiệu quả cao

Với RankBrain, Google có thể quy chế thêm những mối địa chỉ nào trong số này có vai trò cần phải có theo văn cảnh của 1 truy tìm vấn mua kiếm nào đó.

Thử mường tưởng bạn đang vun đắp 1 chỉ dẫn hoàn chỉnh về SEO, 1 bài viết bạn muốn xếp hạng cho từ khóa “comprehensive SEO guide” (chỉ dẫn toàn diện về SEO). Rõ ràng, bạn chỉ lặp đi lặp lại từ khóa này trong nội dung của bạn sẽ không mang lại hiệu quả. RankBrain có thể có cách hiệu quả hơn để biết đâu là kết quả thích hợp nhất cho truy tìm vấn mua kiếm này: khi rà soát nội dung của họ, công cụ sẽ thấy rằng những kết quả thích hợp nhất có chung 1 số điểm…

Các từ khóa liên quan đến từ khóa comprehensive SEO guide

Phần lớn các trang có thứ hạng cao cho từ khóa “Comprehensive SEO guide” cũng kể từ khóa như “search engines”, “link building”, “keyword research”, v.v. Từ khóa có liên đới cần xuất hiện trong 1 chỉ dẫn tự cho mình là toàn diện. Đó là cách cảm tình mà RankBrain nghĩ suy trái lại (reverse-engineering) với bộ não con người.

Vì vậy, theo nghĩa nào đó, cả RankBrain và LSI đều hướng tới mục đích mua hiểu xem 1 trang có giới thiệu về chủ đề nào đó chi tiết không. Tuy nhiên, chừng độ chi tiết đó có chuyển đổi thành xếp hạng không? Backlinko đã thực hành 1 nghiên cứu toàn diện để đo lường chỉ số này. Trong nghiên cứu đó, họ tiêu sử dụng MarketMuse để so sánh 1 triệu kết quả của Google và mối địa chỉ về độ có bảo đảm theo vị trí địa lý của họ (tức là chừng độ kỹ lưỡng và chi tiết của tri thức khoa học) và thứ hạng. Và đây là kết quả họ thu được:

Kết quả so sánh 1 triệu kết quả của backlinko

Vậy vấn đề đặt ra là: khiến cho thế nào để bạn mua ra từ khóa liên đới và các định nghĩa bạn có thể sử dụng để cải thiện chừng độ liên đới và thứ hạng của trang web? Dưới đây là 1 chỉ dẫn thuần tuý tiêu sử dụng WebSite Auditor và công cụ TF-IDF của công cụ này.

 1. Mở WebSite Auditor và tạo 1 công trình cho trang web của bạn.
 2. Nhảy đến mục Content Analysis > TF-IDF, chọn 1 trang bạn định tối ưu rồi nhập các từ khóa chính vào. Sau đó, vận dụng sẽ đến kết quả mua kiếm của Google để chọn 10 đối thủ khó khăn có thứ hạng cao nhất cho từ khóa của bạn. Phân tích nội dung của từng đối thủ và tính toán TF-IDF cho mục đích tiêu sử dụng của từng từ khóa trên mỗi trang.
 3. Sau đó, bạn sẽ thấy 1 bảng các từ khóa có liên đới về vị trí địa lý, được phân loại theo số trang có hiệu quả tốt nhất tiêu sử dụng các từ khóa này.

Hướng dẫn sử dụng tính năng trang web auditor của SEO power suite

Cột Recommendation sẽ cho bạn lời khuyên cách tiêu sử dụng đối với mỗi từ khóa xuất hiện trên các trang của 5 đối thủ khó khăn trở lên:

 • Add giả định bạn không tiêu sử dụng 1 từ khóa cần phải có.
 • Use more giả định TF-IDF của từ khóa trên trang thấp hơn trị giá thấp nhất của đối thủ khó khăn.
 • Use less giả định TF-IDF của từ khóa cao hơn trị giá cao nhất của đối thủ khó khăn.

Bạn có thể thực hành những buộc phải này và chỉnh sửa trang web của bạn ngay trên Content Editor của WebSite Auditor.

Tóm lại: Để khiến cho chủ chừng độ liên đới theo chủ đề, cần thực hành phân tách chi tiết các đối thủ khó khăn có thứ hạng cao bạn. Những tính năng chung trong số các kết quả có hiệu quả cao nhất (ví dụ, định nghĩa và từ khóa phần đông các đối thủ tiêu sử dụng trong nội dung của họ) sẽ mang lại cho bạn ý tưởng bay về cách bao quát 1 chủ đề thât tổng thể để cải thiện chừng độ liên đới và xếp hạng.

Trở thành 1 thực thể của Knowledge Graph

Tìm kiếm theo ngữ nghĩa của Google đã được hỗ trợ bởi Knowledge Graph theo nhiều cách khác nhau. Knowledge Graph là 1 tập những đối tượng cụ thể mà Google biết 1 số nguồn tin, như người, địa danh và sự vật. Ảnh hưởng của Knowledge Graph đối với kết quả mua kiếm vượt xa khỏi khuôn khổ các bảng thương hiệu. Đôi khi được hiển thị ở bên phải của các danh sách tình cờ. Dữ liệu Knowledge Graph được sử dụng trong xếp hạng tình cờ, câu giải đáp chưa nhiều nguồn tin và các loại kết quả mua kiếm đặc biệt theo truy tìm vấn mua kiếm khác nhau. Hiển thị cho các truy tìm vấn mua kiếm mang tên 1 danh mục nào đó và 1 hàng ngũ thực thể thuộc về loại này:

Tìm kiếm theo ngữ nghĩa của Google được hỗ trợ bởi knowledge graph theo nhiều cách

Trước tiên tôi và mọi người hãy rà soát xem 1 thực thể cho công ty của bạn đã còn đó hay chưa. Để khiến cho việc này, đến phần Knowledge Graph Search API của Google, nhập tên thương hiệu/mặt hàng vào trường Query, rồi nhấp Execute.

Hướng dẫn kiểm tra xem doanh nghiệp đã tồn tại trên knowledge graph chưa

Tiếp theo, hãy rà soát phản hồi mà bạn nhận được. Nếu không có thực thể nào, danh sách itemListElement sẽ trống. Tuy nhiên, giả định còn đó 1 thực thể Knowledge Graph cho thương hiệu của bạn, bạn sẽ thấy có dạng như sau:

Hướng dẫn kiểm tra xem doanh nghiệp đã tồn tại trên knowledge graph chưa

Nếu bạn mua thấy 1 thực thể nhưng không hoàn toàn chấp thuận với những gì bạn thấy, hãy đến mục Wikidata và sử dụng thanh mua kiếm để mua danh sách đề cập về đơn vị của bạn. Tại đây bạn sẽ có thể chỉnh sửa nguồn tin đề cập về công ty của bạn như: diễn đạt và trang web chính thức của công ty, v.v.

Quá trình khiến cho quen với Knowledge Graph không thực thụ dễ, đừng quá thất vọng giả định bạn chưa khiến cho được. Bạn có thể thực hành theo các bước dưới đây sẽ tăng đáng kể năng lực trở thành 1 thực thể của bạn:

 1. Sử dụng schema markup cho các công ty trên trang web đơn vị của bạn.
 2. Sử dụng 1 loại markup cụ thể cho mặt hàng của bạn (lăn chuột xuống cuối trang để xem danh sách các danh mục mặt hàng).
 3. Tạo 1 thủ tục Wikidata cho công ty và mặt hàng của bạn. Đây là 1 chỉ dẫn về Wikidata để bạn khởi đầu.
 4. Lấy 1 bài viết trên Wikipedia. Wikipedia là 1 trong những nguồn chính cung cấp dữ liệu cho Knowledge Graph. Bạn có thể tự mình tạo 1 trang Wikipedia cho thương hiệu của mình nhưng bạn nên thuê 1 biên tập viên có kinh nghiệm. Đảm bảo đưa 1 liên kết đến Wikidata trong nguồn tin nhập vào của bạn.
 5. Dùng các mạng xã hội để xác minh các account mạng xã hội của bạn.

Tóm tắt: Google đang ngày 1 tận dụng Knowledge Graph và tích hợp nó vào trong mua kiếm theo nhiều cách mới. Hãy đầu tư thời kì và công sức để trở thành 1 thực thể Knowledge Graph bằng cách tiêu sử dụng schema và mua cách để được liệt kê trên Wikidata và Wikipedia.

Trải nghiệm người sử dụng (UX)

Vai trò của các dấu hiệu người sử dụng trong SEO còn gây nhiều bàn cãi. Trong văn cảnh mua kiếm theo ngữ nghĩa, cần hiểu rằng thước đo công bằng nhất về chừng độ hiệu quả của bất kỳ thành phần mới nào trong thuật toán xếp hạng của Google (như RankBrain, Hummingbird, LSI hay bất kỳ thuật toán nào khác) chính là chừng độ chấp thuận của người sử dụng. Mức độ chấp thuận có thể đo lường bằng các chỉ số như tỷ lệ click trên SERPs, thời kì trên trang và tỷ lệ thoát trang. Có 2 cách Google thu thập các chỉ số này: chuẩn y Search Quality Rating và các thí điểm thực tại trên mua kiếm của Google. Quy mô của các thí điểm thực tại lớn tới mức kinh ngạc, Paul Haahr của Google đã kể rằng bất kể khi nào bạn thực hành 1 mua kiếm trên Google, bạn ít ra đã đang thực hành 1 thí điểm rồi.

Chính Google đã đề cập đến việc trải nghiệm người dùng có ảnh hưởng đến thứ hạng trang web

Bây giờ giả định bạn nghĩ tới các chỉ số này và các nhân tố mà chúng phụ thuộc vào… Chắc chắn rồi, đó là quan hệ lâu dài và tính toàn diện của nội dung của bạn mà nội dung này tôi và mọi người đã đàm luận rồi. Tuy nhiên, danh sách dài hơn thế nhiều: tốc độ load trang, năng lực tiêu sử dụng, chừng độ dễ hiểu và chừng độ gần gũi với thiết bị di động cũng không kém phần cần phải có. Chúng ta hãy cùng xem cách bạn có thể xin hứa trang của mình mang lại trải nghiệm người sử dụng tốt nhất.

 1. Kiểm tra tốc độ load trang của bạn bằng công cụ WebSite Auditor (hoặc PageSpeed Insights của Google). Để thực hành việc này, mở công trình của bạn và mua đến mục Content Analysis. Click vào Add page, xác định URL bạn muốn rà soát rồi nhập từ khóa chính vào. Sau đó, trang của bạn sẽ được phân tách về chừng độ tối ưu on-page cũng như khoa học SEO. Sau đó, chuyển sang Technical factors và cuộn xuống mục Page Speed (Desktop) của các nhân tố on-page để xem có vấn đề gì xảy ra không.

Kiểm tra tốc độ load trang của bạn bằng Website Auditor của SEO power suite

 1. Tiến hành rà soát chừng độ gần gũi với thiết bị di động. Ngay bên dưới mục Page Speed trên WebSite Auditor bạn sẽ thấy công đoạn rà soát chừng độ gần gũi trên thiết bị di động tương tự như của Google. Kiểm tra từng nhân tố này và xin hứa từng nhân tố có hiện trạng Correct màu xanh.
 2. Để mắt đến các nhân tố về trải nghiệm người sử dụng trên trang của bạn trên Google Analytics, đặc trưng là Bounce RateSession Duration. Mặc dù không có trị giá chuẩn để tiêu chuẩn, dưới đây là các trị giá nhàng nhàng của nhiều ngành nghề khác nhau theo báo cáo của KissMetrics.

Theo dõi các chỉ số trải nghiệm người dùng bằng Google Analytics

 1. Tiến hành thử nghiệm A/B để cải thiện chừng độ tương tác. Phần chung kết nhưng cũng không kém phần cần phải có. Thực hiện thử nghiệm các tùy chỉnh các trang khác nhau trên trang web của bạn. coi xét thử nghiệm ngoại hình, bố cục, tiêu sử dụng hình ảnh, v.v.

Tóm tắt: Tín hiệu chừng độ chấp thuận của người sử dụng có tác động đến thứ hạng trang web của bạn theo nhiều cách gián tiếp. Vì vậy, bạn cần theo dõi các chỉ số tương tác trên trang và không giới hạn cải thiện chỉ số này. Đặc biệt, hãy chú ý đến tốc độ load trangchừng độ gần gũi với thiết bị di động và đặc trưng là nên thực hành các thử nghiệm A/B trên các trang của bạn nhằm mua ra cấu trúc có hiệu quả cao nhất.

Tổng kết

Không còn nghi ngờ gì nữa bức tranh mua kiếm đang đổi thay nhưng điều cần phải có là phải biết được rằng những đổi thay này diễn ra rất từ từ. Từ khóa vẫn có vai trò cần phải có nhưng chúng có nhiều nhân tố kèm theo khác: như chừng độ liên đới, chừng độ toàn diện và năng lực tiêu sử dụng vẫn có vai trò khôn cùng cần phải có. Trong năm 2017, việc chỉ tối ưu on-page cho công cụ mua kiếm sẽ không mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, chỉ tập hợp vào người sử dụng cũng sẽ không khiến cho công cụ mua kiếm ghi nhận được gì thêm. Thay vì khiến cho những việc quá mức, cho cả người sử dụng và công cụ mua kiếm: hãy tạo ra nội dung quan hệ lâu dài cao và mang lại trải nghiệm người sử dụng tốt nhất có thể. Tuy nhiên, đừng quên nghiên cứu từ khóa và phân tách đối thủ khó khăn để mua thêm các từ khóa liên đới theo chủ đề cho nội dung của bạn.

Nguồn: link-assistant.com

Dịch bởi PersoTrans

Biên tập bởi vietmoz.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *